วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

แผนงานการบริหารโครงการ สิวารัตน์ 10 -12: แผนงานการบริหารโครงการ สิวารัตน์ 11และ12: บทความกา...

แผนงานการบริหารโครงการ 11และ12: แผนงานการบริหารโครงการ 11และ12: บทความกา...: "แผนงานการบริหารโครงการ  11และ12: บทความการวิจัย ความต้องการและเซ็กเม็นต์ของลูกค้าโค... : ' การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์และการบริหารเชิงก..."แผนที่รับผิดชอบ PDF  | พิมพ์ |
po2.bmp

1 ความคิดเห็น:

 1. โครงการที่มีคุณถาพในการบริหารและการจัดการอย่างมีระบบ ตามหลักวิชาการ
  งานก่อสร้างที่มีคุณภาพ
  งานการบริการที่ตอบสนองลูกค้าตอบว่า ดี
  งานการบริหารที่ประสบผลสำเร็จทุกโครงการ
  งานประชาสัมพันธ์ที่บอกถึงการสื่อสารที่ดีเข้าถึงลูกค้า
  งานการตลาด ที่เป็นมิตรและลูกค้าคือพระเจ้า
  งานเทคนิคที่มีนวัตกรรมทันสมัย ตรงต่อความต้องการของลูกค้า
  งานทุกงาน สิวารัตน์ให้ ความสำคัญในการทำธุรกิจ
  งานทุกงานไม่มุ่งหวังกำไร ต้องการคุณภาพและความอยู่รอดของธุรกิจ

  ตอบลบ